NOWOŚĆ!!!! NOWOŚĆ!!!! NOWOŚĆ!!!! NOWOŚĆ!!!!

Kursy Pierwszej Pomocy dla Rodziców
 


 Kurs skierowany jest do rodziców, dziadków, osób sprawujących opiekę nad dziećmi, nie posiadających przeszkolenia medycznego, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 Warsztaty poprowadzi firma Drago Sfera zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykładowcami są nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po ukończeniu kursu osoba powinna umieć prawidłowo zareagować w wielu stanach zagrożenia życia i zdrowia dziecka. Uczestnicy warsztatów podlegają ocenie ciągłej, na koniec szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz nabytych umiejętnościach.

 

Tematyka zajęć  obejmuje m.in.:

 • prawidłowe wezwanie pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • ocena poszkodowanego
 • kontrolowanie podstawowych funkcji życiowych
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • zakrztuszenia, zadławienia
 • utrata przytomności, omdlenia
 • ostre stany ( zawał, udar)
 • reanimacja dzieci i dorosłych (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa-RKO)
 • wysoka temperatura
 • urazowe badanie poszkodowanego
 • postępowanie w urazach: skaleczeniach, rozcięciach, złamaniach, skręceniach, oparzeniach, odmrożeniach.

Dysponujemy nowoczesnym, profesjonalnym sprzętem niezbędnym do prowadzenia w/w kursu.

Zainwestuj w bezpieczeństwo. Zdobądź Wiedzę, która ratuje życie.

 

Czas trwania : 4 godziny  koszt: 150 zł/od uczestnika zajęć*

Zapisy:  tel. 608 672 258    e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*W przypadku grupy powyżej 8 osób koszt wynosi 110 zł/od uczestnika zajęć

POBIERZ: